PET ambalaža

Plastična kutija sa poklopcem 150g

Pakovanje 100 kom | Paket 10 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 250g

Pakovanje 100 kom | Paket 10 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 375g

Pakovanje 100 kom | Paket 10 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 500g

Pakovanje 100 kom | Paket 8 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 750g

Pakovanje 100 kom | Paket 6 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 1000g

Pakovanje 100 kom | Paket 6 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 1250g

Pakovanje 50 kom | Paket 4 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 1500g

Pakovanje 50 kom | Paket 4 pak.

Plastična kutija sa poklopcem 2000g

Pakovanje 50 kom | Paket 4 pak.

Plastična kutija a kolače 1000g

Plastična kutija L 070

Plastična kutija L 080