PP ambalaža

PP ambalaža otporna na visoke temperature do 130oc

Plastična kutija sa poklopcem 500g

Plastična kutija sa poklopcem 750g pravougaona

Plastična kutija sa poklopcem 750g četvrtasta

Plastična kutija sa poklopcem 1000g pravougaona

Plastična kutija sa poklopcem 1000g četvrtasta

Plastična kutija sa poklopcem 2000g pravougaona