Aluminijumska ambalaža

Mali oval aluminijumski 350

(350x243x25mm / 850cc)

Pakovanje 25 kom | Paket 10 pak.

Srednji oval aluminijumski 450

(430x286x25mm / 1800cc)

Pakovanje 25 kom | Paket 4 pak.

Veliki oval aluminijumski 550

(548 x 359x25mm / 2150cc)

Pakovanje 25 kom | Paket 4 pakovanja

Aluminijumska posuda 845

(202 x 137x50mm / 900cc)

Pakovanje 100 kom | Paket 10 pakovanja

Aluminijumska posuda 864

(260 x 190x50mm / 2000cc)

Pakovanje 50 kom | Paket 10 pakovanja

Aluminijumska posuda 902

(315 x 215x56mm / 2380cc)

Pakovanje 50 kom | Paket 10 pakovanja

Aluminijumska posuda 864

(260 x 190x50mm / 2000cc)

Pakovanje 50 kom | Paket 10 pakovanja

Aluminijumska posuda 902

(315 x 215x56mm / 2380cc)

Pakovanje 50 kom | Paket 10 pakovanja